Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Název prodávajícího: Tribunaseverstore.cz

Sídlo prodávajícího: Rodopská 3153/4

IČ prodávajícího:  75256924  

Internetová stránka eshopu: www.tribunaseverstore.cz

Emailová adresa prodávajícího:info@tribunaseverstore.cz

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14 - ti dnů odstupuji od následující smlouvy: Číslo objednávky : Číslo daňového dokladu: Název a kód zboží: Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy): Datum obdržení zboží: Jméno a příjmení kupujícího: Bydliště kupujícího: Emailová adresa kupujícího: Kontaktní telefon kupujícího: Kupní cena byla uhrazena způsobem: Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (čí slo účtu) Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)

V .................. dne ................