Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Název prodávajícího: Václav Praský

Sídlo prodávajícího: Rodopská 3153/4

IČ prodávajícího:  75256924  

Internetová stránka eshopu: www.tribunaseverstore.cz

Emailová adresa prodávajícího:info@tribunaseverstore.cz

Adresa pro vrácení/výměnu zboží:

Adresa pro výměnu či reklamaci zboží:
Velvarská 15 Horoměřice 25262

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14 - ti dnů odstupuji od následující smlouvy:

Číslo objednávky:

Číslo daňového dokladu:

Název a kód zboží:

Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):

Datum obdržení zboží:

Jméno a příjmení kupujícího:

Bydliště kupujícího:

Emailová adresa kupujícího:

Kontaktní telefon kupujícího:

Kupní cena byla uhrazena způsobem:

Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (číslo účtu)

Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)

V .................. dne ................